Lọc Phim

Phim quốc gia Hồng Kông

Phát Ngôn Viên Pháp Lý
Phát Ngôn Viên Pháp Lý
Speakers Of Law (2023)
Hoàn Tất (25/25)
Điệp Ảnh Thư Kích
Điệp Ảnh Thư Kích
Dead Ringer (2023)
Hoàn Tất (24/24)
Hàn Sơn Tiềm Long
Hàn Sơn Tiềm Long
Ghost Dragon Of Cold Mountain (2014)
Hoàn Tất (30/30)
Hoàng Kim Vạn Lượng
Hoàng Kim Vạn Lượng
Golden Bowl (2023)
Hoàn Tất (8/8)
Đại Gia Hàng Xóm
Đại Gia Hàng Xóm
My Life As Loan Shark (2019)
Hoàn Tất (25/25)
Biệt Đội Tàng Hình
Biệt Đội Tàng Hình
The Invisibles (2023)
Hoàn Tất (30/30)
Câu Hồn Giáng Đầu
Câu Hồn Giáng Đầu
Black Magic (1975)
Full
Không Lui Không Hàng
Không Lui Không Hàng
No Retreat, No Surrender (1986)
Full
Tình Ngang Trái
Tình Ngang Trái
Love Actually... Sucks! (2012)
Full
Đại Võ Đang
Đại Võ Đang
Wu Dang (2012)
Full
Người Cư Ngụ
Người Cư Ngụ
The Occupant (1984)
Full
Xuất Thủy Phù Dung
Xuất Thủy Phù Dung
The Fantastic Water Babes (2010)
Full
Kẻ Săn Người Điên Loạn
Kẻ Săn Người Điên Loạn
The Peeping Tom (1997)
Full
Vua Giải Trí
Vua Giải Trí
The Lord Of Amusement (2020)
Full
Quan Vân Trường
Quan Vân Trường
The Lost Bladesman (2011)
Full
CJ7
CJ7
CJ7 (2008)
Full
Cường Kiếm
Cường Kiếm
Devil's Disciple (2007)
Hoàn Tất (20/20)
Cục Nợ Đáng Yêu
Cục Nợ Đáng Yêu
Hello Misfortune (2021)
Hoàn Tất (10/10)
Bố Y Thần Tướng
Bố Y Thần Tướng
Bố Y Thần Tướng (2006)
Hoàn Tất (30/30)
Thần Đồng Thế Thân
Thần Đồng Thế Thân
The Prodigy (2019)
Full
Ngày Hè Nóng Bỏng
Ngày Hè Nóng Bỏng
Hot Summer Days (2010)
Full
Nghĩa Đảm Quần Anh
Nghĩa Đảm Quần Anh
Just Heroes (1989)
Full
Hộ Vệ Thầm Lặng
Hộ Vệ Thầm Lặng
Hộ Vệ Thầm Lặng (2022)
Hoàn Tất (20/20)
Sau Hôn Sự
Sau Hôn Sự
Happily Ever After? (2024)
Hoàn Tất (20/20)
Âm Dương Lộ 3
Âm Dương Lộ 3
Troublesome Night 3 (1998)
Full
Gặp Lại Người Bên Gối
Gặp Lại Người Bên Gối
In Bed With A Stranger (2024)
Hoàn Tất (25/25)
Duel To The Death
Duel To The Death
Duel To The Death (1983)
Full
Cop Busters
Cop Busters
Cop Busters (1985)
Full
Hiệp Sĩ Thượng Hải
Hiệp Sĩ Thượng Hải
Shanghai Knights (2003)
Full
Bản Tôn Tựu Vị
Bản Tôn Tựu Vị
A Fallen Xian (2024)
Hoàn Tất (20/20)
Nhiệm Vụ Phi Phàm
Nhiệm Vụ Phi Phàm
Extraordinary Mission (2017)
Full
Đường Sơn Đại Huynh
Đường Sơn Đại Huynh
The Big Boss (1971)
Full
Quán Trọ Thần Tài
Quán Trọ Thần Tài
Treasure Inn (2011)
Full
Tay Súng
Tay Súng
Gunmen (1988)
Full
Đôi Đũa Mạ Vàng
Đôi Đũa Mạ Vàng
Gilded Chopsticks (2014)
Hoàn Tất (25/25)
Mỹ Nhân Thượng Võ
Mỹ Nhân Thượng Võ
Kick Ass Girls (2013)
Full