Lọc Phim

Phim thể loại Võ Thuật

Toàn Tư Tấn Tổ
Toàn Tư Tấn Tổ
An Actor's Rhapsody (2023)
Hoàn Tất (24/24)
Đại Thú
Đại Thú
Sianviathan (2024)
Full
Hàn Sơn Tiềm Long
Hàn Sơn Tiềm Long
Ghost Dragon Of Cold Mountain (2014)
Hoàn Tất (30/30)
Kung Fu Panda: Hiệp Sĩ Rồng (Phần 2)
Kung Fu Panda: Hiệp Sĩ Rồng (Phần 2)
Kung Fu Panda: The Dragon Knight (Season 2) (2023)
Hoàn Tất (12/12)
Thiếu Niên Giang Hồ
Thiếu Niên Giang Hồ
Wanru's Journey (2023)
Hoàn Tất (24/24)
Tay Đấm Tối Thượng
Tay Đấm Tối Thượng
Megalo Box (2018)
Hoàn Tất (13/13)
Sơn Hà Chi Ảnh
Sơn Hà Chi Ảnh
Pledge Of Allegiance (2023)
Hoàn Tất (24/24)
Điền Canh Kỷ
Điền Canh Kỷ
Romance On The Farm (2023)
Hoàn Tất (26/26)
Thư Kiếm Ân Cừu Lục
Thư Kiếm Ân Cừu Lục
Shujian Enchoulu (2023)
Full
Cường Kiếm
Cường Kiếm
Devil's Disciple (2007)
Hoàn Tất (20/20)
Bố Y Thần Tướng
Bố Y Thần Tướng
Bố Y Thần Tướng (2006)
Hoàn Tất (30/30)
Tiên Du Ký
Tiên Du Ký
Xian You Ji (2019)
Full
Bốn Vũ Khí
Bốn Vũ Khí
Four Weapons (2018)
Full
Trương Tam Phong 2 Thái Cực Thiên Sư
Trương Tam Phong 2 Thái Cực Thiên Sư
Tai Chi Hero (2020)
Full
Nữ Hoàng Võ Thuật
Nữ Hoàng Võ Thuật
The Queen Of KungFu (2020)
Full
Trận Chiến Vô Chủ
Trận Chiến Vô Chủ
Under Cover (2019)
Full
Chín Bang 2
Chín Bang 2
Nine States 2 (2018)
Full
Trí Thâm Truyện
Trí Thâm Truyện
A Monk's Madness (2018)
Full
Võ Đài Yêu Thương
Võ Đài Yêu Thương
Sultan (2016)
Full
Anh Hùng Xạ Điêu – Giáng Long Thập Bát Chưởng
Anh Hùng Xạ Điêu – Giáng Long Thập Bát Chưởng
The Dragon Tamer (2021)
Full
Vân Tương Truyện
Vân Tương Truyện
The Ingenious One (2023)
Hoàn Tất (36/36)
Vũ Khí Hoàn Hảo
Vũ Khí Hoàn Hảo
The Perfect Weapon (1991)
Full
Nhị Lang Thần Chi Tam Mục
Nhị Lang Thần Chi Tam Mục
Eriro God (2018)
Full
Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhí
Tam Quốc Diễn Nghĩa Nhí
Star Of Tomorrow: Three Kingdoms (2017)
Full
Kế Hoạch A 2
Kế Hoạch A 2
Project A 2 (1987)
Full
Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành
Tú Lệ Giang Sơn - Trường Ca Hành
Singing All Along (2016)
Hoàn Tất (50/50)
Túy Quyền: Say Vô Địch
Túy Quyền: Say Vô Địch
Túy Quyền: Say Vô Địch (2003)
Hoàn Tất (30/30)
Đảo Lửa
Đảo Lửa
Island Of Fire (1990)
Full
Bạn Học Dã Man
Bạn Học Dã Man
My Schoolmate, The Barbarian (2001)
Full
Lôi Phong Tháp
Lôi Phong Tháp
Lôi Phong Tháp (2003)
Hoàn Tất (22/22)
Kế Hoạch A
Kế Hoạch A
Jackie Chan's Project A (1983)
Full
Ngọc Nữ Chưởng Môn: Tuyệt Đại Yển Sư
Ngọc Nữ Chưởng Môn: Tuyệt Đại Yển Sư
Unparalleled Yanshi Gracious Master Of Emei (2018)
Full
Gác Kiếm
Gác Kiếm
So Close (2002)
Full
Sát Thủ
Sát Thủ
The Assassin (2019)
Full
Hoàng Phi Hồng : Vương Giả Vô Địch
Hoàng Phi Hồng : Vương Giả Vô Địch
The King Is Invincible (2019)
Full
Truyền Kỳ Ảo Tưởng
Truyền Kỳ Ảo Tưởng
Truyền Kỳ Ảo Tưởng (2006)
Hoàn Tất (42/42)