Lọc Phim

Phim thể loại Chiến Tranh

Lằn Ranh
Lằn Ranh
The Line (2021)
Hoàn Tất (4/4)
Xin Chào Quái Vật (Bản Thái)
Xin Chào Quái Vật (Bản Thái)
Remember You (2021)
Hoàn Tất (16/16)
Trùm Ma Túy: Mexico (Phần 3)
Trùm Ma Túy: Mexico (Phần 3)
Narcos: Mexico (Season 3) (2021)
Hoàn Tất (10/10)
Đêm Lặng (Phần 2)
Đêm Lặng (Phần 2)
Dark (Season 2) (2019)
Hoàn Tất (8/8)
Đêm Lặng (Phần 3)
Đêm Lặng (Phần 3)
Dark (Season 3) (2020)
Hoàn Tất (8/8)
Đêm Lặng (Phần 1)
Đêm Lặng (Phần 1)
Dark (Season 1) (2017)
Hoàn Tất (10/10)
Thành Phố Vô Hình
Thành Phố Vô Hình
Invisible City (2021)
Hoàn Tất (7/7)
Thái Bình Thiên Quốc
Thái Bình Thiên Quốc
Thái Bình Thiên Quốc (2000)
Hoàn Tất (25/25)
Tinh Cầu
Tinh Cầu
The Star (2002)
Full
Ám Dạ Hành Giả
Ám Dạ Hành Giả
Day Breaker (2022)
Hoàn Tất (24/24)
Xạ Thủ Viễn Đông
Xạ Thủ Viễn Đông
Siberian Sniper (2021)
Full
K-19: Tàu Ngầm Tử Thần
K-19: Tàu Ngầm Tử Thần
K-19: The Widowmaker (2002)
Full
Vượt Ngục Trại Tử Thần
Vượt Ngục Trại Tử Thần
Escape from Sobibor (1987)
Full
Quân Chủng Vũ Trụ (Phần 2)
Quân Chủng Vũ Trụ (Phần 2)
Space Force (Season 2) (2022)
Hoàn Tất (7/7)
Trại Giam Kiểu Mỹ (Phần 3)
Trại Giam Kiểu Mỹ (Phần 3)
Orange Is The New Black (Season 3) (2015)
Hoàn Tất (13/13)
Trại Giam Kiểu Mỹ (Phần 1)
Trại Giam Kiểu Mỹ (Phần 1)
Orange Is The New Black (Season 1) (2013)
Hoàn Tất (13/13)
Tàu Ngầm U-235
Tàu Ngầm U-235
Torpedo (2019)
Full
Trại Giam Kiểu Mỹ (Phần 4)
Trại Giam Kiểu Mỹ (Phần 4)
Orange Is The New Black (Season 4) (2016)
Hoàn Tất (13/13)
Trại Giam Kiểu Mỹ (Phần 5)
Trại Giam Kiểu Mỹ (Phần 5)
Orange Is The New Black (Season 5) (2017)
Hoàn Tất (13/13)
Người Lính Vô Danh
Người Lính Vô Danh
The Unknown Soldier (2017)
Full
Biến Thể
Biến Thể
MUTANT (2024)
Full
Chiến Thần Bầu Trời
Chiến Thần Bầu Trời
Fighter (2024)
Full
Irena's Vow
Irena's Vow
Irena's Vow (2024)
Full
Trận chiến ở Mặt trận phía Tây
Trận chiến ở Mặt trận phía Tây
Battle for the Western Front (2022)
Full
Ngày Tàn Của Đế Quốc
Ngày Tàn Của Đế Quốc
Civil War (2024)
Full
Đoàn Tàu Bắc Cực
Đoàn Tàu Bắc Cực
The Arctic Convoy (2023)
Full
Best Enemy
Best Enemy
宿命之敌 (2023)
Hoàn Tất (36/36)
Đại Hải Chiến Noryang: Biển Chết
Đại Hải Chiến Noryang: Biển Chết
Noryang: Deadly Sea (2023)
Full
Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy
Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy
Hansan: Rising Dragon (2022)
Full
Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ
Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ
Love In Flames Of War (2022)
Hoàn Tất (43/43)
Bộ Chiến Tranh Bất Lịch Sự
Bộ Chiến Tranh Bất Lịch Sự
The Ministry of Ungentlemanly Warfare (2024)
Full
Một Cuộc Đời
Một Cuộc Đời
One Life (2023)
Full
Đất Rừng Phương Nam
Đất Rừng Phương Nam
Song of the South (2023)
Full
Đường Hầm (Bản Thái)
Đường Hầm (Bản Thái)
Tunnel (2019)
Hoàn Tất (16/16)
Black Raven
Black Raven
Black Raven (2019)
Full
Bù Nhìn
Bù Nhìn
Scarecrow (1987)
Full
Close